Videozone Z-Pension & Income Protection deel 1: dossier pensioenopbouw en inkomensbescherming

Het gemiddelde wettelijke pensioen van een zelfstandige man bedraagt vandaag gemiddeld 600 euro per maand. Voor een zelfstandige vrouw is dat nauwelijks 200 euro per maand.

Hoe kunt u er als zelfstandige voor zorgen dat u tijdens en na uw carrière over voldoende financiële middelen beschikt om uw levensstandaard op peil te houden?

 

 

bron  http://kanaalz.knack.be/  en www.vivium.be